פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
קול קורא - פניות בעניין חוק הפיקדון דוחות ויחסי ציבור יום ד', 10/05/2017
דף פנייה בנוגע לבעיות בהזדכות על מכלי משקה לפי חוק הפיקדון דוחות ויחסי ציבור יום ג', 14/03/2017
רגולציה סביבתית של קידוחי נפט וגז ניירות עמדה יום ג', 14/03/2017
תכנון ובנייה, אשדוד -"הקיוסק" - ערר למועצה הארצית תכתובת משפטית יום ה', 29/12/2016
שי עזרא - אבטחת איכות מי השתייה במקורות, כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
עמיר יצחקי - אבטחת איכות מי שתיה, משרד הבריאות - כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מחקר יום ד', 23/11/2016
עופר כרמי - אתגרי הבטחת איכות מים בתאגיד הגיחון, כנס רגולציית איכות מים מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
גידי פרישטיק - האחריות על איכות המים בישראל - כנס איכות המים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
יותם שלמה - הנגשת מידע על איכות המים לציבור - כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
נדב אהרונסון - זיהום האקוויפר ברמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
אורן פרז - זהירות מונעת: זהום רמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016 מערכי שיעור יום ד', 23/11/2016
הילה גיל - רשות המים-אגף התפלה, כנס רגולציית איכות מים 2016 מערכי שיעור יום ד', 16/11/2016
טופס הרשמה - כנס רגולציית מים, נובמבר 2016. דוחות ויחסי ציבור יום ד', 26/10/2016
שרה אלחנני - כנס רגולציית איכות מים בישראל - השמירה על איכות מקורות המים - אתגרים ופתרונות מערכי שיעור יום א', 16/10/2016
שרה אלחנני - רמת השרון פתרונות, כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מחקר יום א', 16/10/2016