פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
שרה אלחנני - רמת השרון פתרונות, כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016 מחקר יום א', 16/10/2016
פקיעת תכנית מספר ג/ 11488 אתר סילוק פסולת - תאנים תכתובת משפטית יום ג', 20/09/2016
מידע סביבתי - פסקי דין כנגד חברות המדווחות למרשם הפליטות 2013-2015 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2014 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - פסקי דין 2013 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - אטימות מכלי דלק ונקודות ציון תחנות - 2014 מחקר יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - קידוחים לאיתור זיהומי דלק 2012-2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 28/07/2016
מידע סביבתי - עיצומים כספיים שהטיל המשרד להגנת הסביבה - עד 2015 דוחות ויחסי ציבור יום ה', 30/06/2016
ישראל ושינויי האקלים, הצעת מדיניות לממשלת ישראל, מסמך מדיניות של קואליציית "דרכים לקיימות" יוני 2015 ניירות עמדה יום ד', 01/06/2016
קרית גת - תגובה לעתירה בעניין תחנת הכוח מחקר יום א', 24/04/2016
מכתב - הקפאת מתן היתרים להובלת פרות קורסות תכתובת משפטית יום א', 17/04/2016
חוות דעת בעניין הכרזת "שטח מוגן" והזכות לקניין - גבעות הכורכר חוות דעת יום ב', 14/03/2016
הכרזה על תחום מוגן - פנייה לשר להגנת הסביבה תכתובת משפטית יום ה', 10/09/2015
פעילות חברי הכנסת בוועדת הפנים וההגנה על הסביבה - דוח מלא דוחות ויחסי ציבור יום ב', 29/06/2015