פרסומים

שם הפרסום נושא תאריך הפרסום מידע נוסף
סיכום פרויקט - סיוע לאגודת ידידי כדור הארץ המזרח התיכון דוחות ויחסי ציבור יום ה', 23/06/2005
סיכום פרויקט - תחנות דלק בלתי חוקיות ברהט דוחות ויחסי ציבור יום ד', 01/06/2005
זכויות חברתיות-כלכליות ואיכות הסביבה (תקציר) מאמר יום ג', 30/11/2004
תכנון במקרקעי ישראל: לקראת פיתוח בר-קיימא (תקציר) מאמר יום ה', 01/01/2004
סחר חופשי ואיכות הסביבה: ביקורת ולקחים אפשריים ניירות עמדה יום ו', 03/10/2003
מחקר בנושא חקיקה סביבתית בגדה המערבית מחקר
תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), התשע"ד-2014 כתב טענות
ניתוח דוחות אטימות מכלי דלק תת-קרקעיים - שונות מחקר
ניתוח דוחות אטימות מכלי דלק תת קרקעיים - דור אלון, לא בבעלות מחקר
ניתוח דוחות אטימות מכלי דלק תת קרקעיים - סונול, לא בבעלות מחקר
ניתוח דוחות אטימות מכלי דלק תת קרקעיים - פז, לא בבעלות מחקר
ניתוח דוחות אטימות מכלי דלק תת קרקעיים - דלק, לא בבעלות מחקר
נייר עמדה - הגנה על שטח המיועד לגן לאומי או שמורת טבע - מקרה המבחן של גבעות הכורכר בנס ציונה ניירות עמדה
מידע סביבתי - אחריות תאגידית סביבתית - 2015 דוחות ויחסי ציבור
נוסח להתחייבות לתשלום דוחות ויחסי ציבור