אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר אילן הינה שותף למהלך הפיכת האוניברסיטה למקום הפועל תוך תכנון וניצול משאבים בר קיימא.
כתובת: 
רמת-גן 52900
טלפון: 
דוא"ל: