מימון שיתוף הציבור

נושא הפרויקט: 
כנסת וחקיקה
שנה אקדמית: 
תשע"ג
צוות אחראי: 
שרית חתוקה
מידע נוסף: 
הפרוייקט : הצ"ח חוק (ונייר עמדה שמתלווה לה) הנוגעים למימון לשיתוף ציבור. כדי לאפשר שיתוף ציבור ממשי בעל יכולת להשפיע על מקבלי ההחלטות הממשלה נדרשת להעניק תקציב שיאפשר לציבור ונציגי האגרונים הסביבתיים מטעמו, לשכור מומחים לבדיקה מהותית של הבקשות להיתרים בטרם הגשת חוות דעת לממונה. מטרתו של חוק מימון שיתוף ציבור היא להביא למימוש השתתפותו של האזרח הישראלי בהליכים סביבתיים בכלל ובהליך של מתן היתרי פליטה למקורות פליטה נייחים בפרט.