ליווי קהילות בעיר אלעד

נושא הפרויקט: 
בריאות הציבור
שנה אקדמית: 
תשע"ג
צוות אחראי: 
דביר אטיאס, גילעד בדין
מידע נוסף: 
אל הקליניקה פנה ועד פעולה של תושבי העיר אלעד, המוטרד ממספר מפגעים סביבתיים בעיר ובראשם – תכנית המתאר החדשה שמקדמת העירייה, שעומדת לצמצם את שטח היער המפריד בין העיר למחצבת "נחשונים" הסמוכה; והנזקים הבריאותיים והסביבתיים הנובעים מהמשך (והגברת) פעילות המחצבה. הסטודנטים נפגשו עם התושבים, אספו את החומר הרלוונטי, הכינו מכתבי פנייה ודרישה לרשות המקומית ולגופים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה. במידת הצורך יגישו התנגדות לתכנית, במועד הרלוונטי, לוועדה לתכנון ובניה.