סיוע משפטי לח"כ ניצן הורוביץ

נושא הפרויקט: 
כנסת וחקיקה
שנה אקדמית: 
תשע"ב
צוות אחראי: 
איתמר דרזנר, דניאל היים, איתי מלמד
מידע נוסף: 
במסגרת העבודה הפרלמנטרית בלשכתו של ח"כ ניצן הורוביץ, עסקנו בגיבוש ובקידום יוזמות חקיקה סביבתיות, ניסוח והגשת שאילתות לשרי הממשלה בנושאים סביבתיים וכן מענה שוטף לפניות ציבור הנוגעות בהיבטים סביבתיים שונים. לעניין הצעות החוק שבהן עסקנו, ניתן לציין את החוק לעידוד נסיעה משותפת (קארפול), שני תיקונים לפקודת היערות (מינוי פקיד יערות ברשות מקומית, וחובת פרסום לציבור בנוגע לכריתת עצים) וכן חוקים שנועדו להסדיר את סוגיית ים-המלח תוך שמירה על ייחודיותו הטבעית. לעניין השאילתות שאותן ניסחנו, האחת הופנתה לשר להגנת הסביבה בנוגע למפחמות המזהמות באזור חדרה, והשנייה הופנתה לשר האנרגיה והמים בנוגע לזיהום המתמשך בנחל כזיב.