משמר הסביבה

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשע"ב
צוות אחראי: 
מיכל בן חיים, גדעון חורש
שותפים: 
מידע נוסף: 
במסגרת הפרויקט מופק ניוזלטר אינטרנטי בנושא סביבה ומשפט. כל מהדורה עוסקת בנושאים סביבתיים מרכזיים, אשר יש לגביהם התעניינות ציבורית גדולה או שבעלי חשיבות בתקופה הרלוונטית. הדגש הוא על האספקט המשפטי בנושא- הצעות חקיקה חדשות, פעולות מיוחדות של הוועדות השונות בכנסת, שינוי / עדכון תקנות או סעיפי חוק ועוד. בנוסף, בסיום כל מהדורה ישנה התייחסות מקיפה להתפתחויות האחרונות ברפורמה בחוק התכנון והבנייה, בעקבות חשיבותה והשפעתה על איכות הסביבה (כגון- כרסום בסמכות המועצה הארצית, היעדר הגנה על שטחים פתוחים, פירור מערכת התכנון הסביבתי, היעדר שיתוף הציבור ועוד). הניוזלטר מופץ לאלפי גורמים, ובהם- ארגוני סביבה, מובילי דעת קהל, חברי כנסת ועוד. הוצאת העיתון האינטרנטי נעשה בשיתוף ארגון חיים וסביבה- ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל.