אכיפה בחבל מודיעין

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תש"ע
צוות אחראי: 
עומרי בן-צבי, איליה גוטליב
מידע נוסף: 
לאחר כניסתם לתוקף של שני החוקים הסביבתיים הבאים - פנתה המועצה האזורית "חבל מודיעין" לקליניקה, בבקשת עזרה באכיפת החוקים בתחומה. החוקים האמורים הם: 1. חוק "המזהם משלם" – אשר מחמיר את הענישה ומעלה את שיעורי הקנסות בגין זיהומים. 2. חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) – אשר קובע, בין היתר, כי הקנסות שייגבו בגין עבירות סביבתיות יופנו לקופת הרשות המקומית, בדומה להסדר הקיים כיום בתחום החנייה. במסגרת הפרויקט, הסטודנטים מסייעים לתובע מטעמה של המועצה האזורית בכמה מישורים: גיבוש נהלים, איסוף ראיות, העברת חומרים, גיבוש של שיתוף פעולה בין התובע והמועצה לבין דרגי השטח. כמו כן, הפעילות כוללת עריכת שימועים לגורמים מזהמים, הגשת תביעות וליווי של ההליכים הפליליים.