ליווי משפטי של פורום "בריאות וסביבה"

נושא הפרויקט: 
תכנון ובניה
שנה אקדמית: 
תש"ע
צוות אחראי: 
אדווה אבוטבול-קוברסקי, ראובן שמחייב
מידע נוסף: 
במסגרת האפיק האחד, עוסק הצוות בכימיקל הקרוי ביספינול A (Bisphenol A). כימיקל זה מצוי במוצרים שונים שבהם אנו משתמשים בחיינו. החשש העיקרי בנוגע לביספינול A הוא כי הכימיקל עשוי לשבש את ההתפתחות האנדוקרינית (הורמונאלית) התקינה של עוברים ויילודים. חברי הצוות סוקרים את המסקנות המדעיות ואת ההתייחסות המשפטית לביספינול A במדינות שונות בעולם (ארה"ב, קנדה, מדינות האיחוד האירופאי ואוסטרליה). לאור זאת – מגבש הצוות עמדה ביחס לשאלה האם רצוי לאסור בחוק הישראלי ייצור, פרסום ומכירה של מוצרים, אשר מכילים את הכימיקל הנ"ל. במסגרת האפיק השני, הצוות עוסק בתיקונו של חוק תכנון ובנייה ושל תקנות התכנון והבנייה. המטרה המרכזית היא לשלב היבטים בריאותיים בהליך התכנון והבנייה – בהתבסס על ההכרה בקיומו של הקשר בין תכנון מרחבי לבין בריאות הציבור וביכולת של תוכניות בתחום זה – להשפיע על בריאות הציבור – לטוב או לרע.