אוניברסיטה ירוקה

נושא הפרויקט: 
כלכלה ירוקה
שנה אקדמית: 
תשס"ט
צוות אחראי: 
גילת בוגנים, לילך בנדק, עדי וייצמן, מיכל כרמל
מידע נוסף: 
ניתוח משמעות המונח אוניברסיטה ירוקה וקידומו באוניברסיטת בר אילן. מתן דגשים על כך שאנו חלוצים בארץ בתחום זה, קיום פגישה עם אנשים באוניברסיטה וארגון שולחן עגול בסמסטר השני עם בכירים באוניברסיטה ומחקר משווה לגבי אוניברסיטאות בעולם. הפרויקט רואה במשימה זו קביעת קריטריונים שעשויים לשמש מודל עתידי ליתר המוסדות האקדמיים בארץ.