רישוי עסקים בדרום תל אביב- יפו

נושא הפרויקט: 
חברה וקהילה
שנה אקדמית: 
תשס"ו
צוות אחראי: 
לירון גבאי, אופיר דוידוביץ'
מידע נוסף: 
בחינת המצב הסביבתי-בריאותי בשכונות, והגורמים לו. הצוות מנסה להוכיח קיפוח ממוסד של תושבי השכונות, לעודד תושבים אלה לפעולה ועשייה, וכמו כן להקים וללוות מבחינה משפטית קבוצות אופרטיביות שיתרמו לשיפור איכות הסביבה באזור.