מערכת הביטחון וחוקי איכות הסביבה במדינת ישראל

נושא הפרויקט: 
כנסת וחקיקה
שנה אקדמית: 
תשס"ה
צוות אחראי: 
נחמיה ון-דייק, איתי שאול
מידע נוסף: 
מטרת הפרויקט הייתה לגבש מסמך שיעניק תמונה כוללת של המעמד המוקנה מכוח החוק למערכת הביטחון, גוף עצום ורב זרועות, אשר לו השפעה רבה בנושא איכות הסביבה ושמירת הטבע במדינת ישראל.