הצעת חוק - מימון שיתוף ציבור בחוק אויר נקי

הצעת החוק נועדה ליצור מנגנון למימון הליך שיתוף הציבור בחוק אויר נקי. ללא מימון, שיתוף הציבור בחוק אויר נקי יוותר אות מתה. הצעת החוק מרחיבה את שיתוף הציבור כך שיכלול את הליך קביעת ערכי איכות האויר. הצעת החוק נועדה לפתור את הקושי ביישום שיתוף הציבור בשל עלויות כספיות. מוצע להקים מנגנון למימון ביקורת של אזרחים או ארגונים סביבתיים על היתרי הפליטה ועל קביעת ערכי איכות האוויר. המנגנון המוצע מבוסס על מנגנון קנדי.

הצעת החוק נוסחה על ידי הקליניקה וחיים וסביבה.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: