הצעת חוק מימון שיתוף ציבור בחוק אויר נקי

נושא הפרויקט: 
זיהום אוויר, קרקע ומים
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
תשע"ד
מידע נוסף: 
מטרת הצעת החוק היא כפולה. ראשית, הצעת החוק מרחיבה את שיתוף הציבור כך שיכלול את הליך קביעת ערכי איכות האויר על ידי המשרד להגנת הסביבה. ערכים אלו קובעים הלכה למעשה את כמות המזהמים אליו חשופים התושבים בסביבת המפעל. בנוסף, הצעת החוק נועדה לפתור את הקושי ביישום שיתוף הציבור בשל העלויות הכספיות הכרוכות בהליך זה. אזרחים וארגונים סביבתיים חסרים את המשאבים הכספיים לניתוח טיוטות היתרי הפליטה. היתרים אלו מורכבים טכנית וביקורת עניינית שלהם דורשת מומחיות בתחום. לפיכך, מוצע להקים מנגנון למימון ביקורת של אזרחים או ארגונים סביבתיים על היתרי הפליטה ועל קביעת ערכי איכות האוויר. המימון ישמש את האדם או הגוף לבחינה מקצועית של קביעת ערכי איכות האוויר והיתרי הפליטה לצורך הגשת הערות לעניין טיוטת היתר פליטה לממונה כפי שמאפשר החוק. המנגנון המוצע מבוסס על מנגנון קיים הפועל כבר מספר שנים בקנדה.