פרשנות ויישום חוק הפיקדון

נייר עמדה המסכם את פעילות הקליניקה בתחום יישום חוק הפיקדון בשנה"ל תשע"ד.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: