עמותת מלי - מרכז לאזרחים יוזמים

עמותת מלי חולקת עם הציבור רעיונות מקוריים של אזרחים ועוזרת להוציא לפועל רעיונות נבחרים ומפרגנת למיזמים מקוריים בכלל.
כתובת: 
http://www.ma-li.org/
אנשי קשר: 
פרויקטים: