אמון הציבור

הארגון קם כדי לשנות את התרבות הצרכנית בישראל לרווחת הצרכנים ובתי העסק ההגונים כאחד.
כתובת: 
www.emun.org
אנשי קשר: