קידום הצהרות סביבתיות מהימנות

נושא הפרויקט: 
אחר
שנה אקדמית: 
תשע"ד
צוות אחראי: 
מעיין מכאני, אורי שמרזי
שותפים: 
מידע נוסף: 
מניעת התיירקקות (Greenwash) בהתבסס על המדריך למניעת הצהרות סביבתיות מטעות של המשרד להגנת הסביבה.