מימוש חוק הפיקדון

נושא הפרויקט: 
טיפול בפסולת
שנה אקדמית: 
תשע"ד
צוות אחראי: 
יהונתן בן חוק ואפרת שמואלי