אי-חוקיות הוראות "נוהל טיפול בבהמה רובצת"

מכתב תשובה למשרד החקלאות בעניין אי חוקיות נוהל הנוגע לפרות קורסות ("נוהל בהמה רובצת" )

נושא: 
תאריך: 
מחבר: