נייר עמדה בנוגע לקביעת הטכניקה המיטבית הזמינה ברישוי ירוק

נייר עמדה של הקלניקה במסגרת הליך שיתוף ציבור בכתיבת תזכיר חוק "רישוי ירוק משולב". עמדת הקליניקה בעניין הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT) מבטאת את הצורך לשמור על הסטנדרטים הגבוהים שנקבעו בחוק אויר נקי תוך הכרה בצורך לאזן בין שיקולים סביבתיים שונים תוך עידוד צמחיה ירוקה.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: