רישוי ירוק משולב

נושא הפרויקט: 
כלכלה ירוקה
שנה אקדמית: 
תשע"ד
צוות אחראי: 
עו"ד יותם שלמה, פרופ. אורן פרז.