רגולציה סביבתית של מוסכים בישראל

מהמחקר עולה כי כיום אין אכיפה מספקת וכן שהרגולציה לא כוללת את המגוון הרחב של חומרים מסוכנים שמוסכים פולטים לסביבה.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: