תקנות הרעש - פסיקת הוצאות

לאחר פרסום התקנות הוראה בית המשפט למחוק את העתירה ולשלם לעותרים סך של 5000 ש"ח.

נושא: 
תאריך: