פעילות חברי הכנסת בוועדת הפנים וההגנה על הסביבה - דוח מלא

לקראת בחירות 2015 ופאנל הבחירות שהתקיים בכנס קלינטק 2015 ולבקשת ארגון חיים וסביבה הכינה הקלינקיה דוח על פעילות חברי הכנסת בוועדת הפנים והגנת הסביבה בארבעה תחומים שזיהינו כנושאים מרכזיים שנדונו בוועדה - זיהום תעשייתי, נגישות ושמירה על החופים, קידוחי נפט וחוק השקיות.

נושא: 
תאריך: