אישורים מיוחדים - נוהל בהמה רובצת - בית מטבחיים חיפה

מסמכים שהועברו לידי הקליניקה ותנו לחיות לחיות בעקבות בקשת חופש מידע. המסמכים כוללים את האישורים המיוחדים שניתנו במסגרת נוהל בהמה רובצת בעקבות בקשות לשחיטה דחופה.

הובלת פרה קורסת (המכונה בנוהל "בהמה רובצת"), שאינה מסוגלת לעמוד על רגלייה בשל נזקים בריאותיים, כרוכה בסבל רב לפרה והתקנות קובעות יש לבצע אותה רק במקרים חריגים.

נושא: 
תאריך: