הקליניקה לרגולציה סביבתית

הקליניקה לרגולציה הסביבתית מבקשת לשלב מחקר משפטי עם עבודה משפטית מעשית בתחום הסביבתי. הקליניקה שמה דגש על הקשר בין בעיות סביבתיות וסוגיות של צדק חברתי, ומקדמת את יצירתה של מדיניות סביבתית כוללת.

הסטודנטים בקליניקה מסייעים לארגונים סביבתיים או מלווים קהילות בסוגיות סביבתיות. הסיוע המשפטי כולל ייצוג מול רשויות, הנגשת מידע ואקטיביזם חברתי וסביבתי. בנוסף, הסטודנטים מבצעים עבודות של מחקר משפטי וכתיבת חוות דעת משפטיות. סטודנטים אחדים נוטלים חלק בעשייה פרלמנטרית בלשכות חברי-הכנסת מהשדולה הסביבתית-חברתית. במקביל, מדי שבוע מתקיימים שיעורים עיוניים או הרצאות-אורח.

 

בין הגופים עימם עובדת הקליניקה:

  • "חיים וסביבה"
  • השדולה הסביבתית בכנסת
  • החברה להגנת הטבע
  • הקואליציה לבריאות הציבור
  • עמותת צלול
  • מלר"ז