חופש מידע

נושא הפרויקט: 
מידע ושיתוף ציבור
שנה אקדמית: 
2015-2016
צוות אחראי: 
שירה לפידות, אילנה ספיר, רותם רוקח, שירן גלנץ.
שותפים: 
מידע נוסף: 

חשיפת מידע סביבתי לטובת הציבור.

חלק מהמידע ניתן לראות באופן חזותי באתר סביבתי של אדם טבע ודין - svivati.org