מידע סביבתי - עיצומים כספיים שהטיל המשרד להגנת הסביבה - עד 2015

רשימת עיצומים כספיים שהטיל המשרד להגנת הסביבה בשנים 2010-2015.

חקיקה רלוונטית:

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993   

חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה - חובות דיווח ומרשם), תשע"ב-2012  

חוק לסילוק ולמחזור צמיגים התשס''ז-2007

חוק הפיקדון על מכלי משקה התשנ"ט-1999

החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א

החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק

חוק אויר נקי

נושא: 
תאריך: 
מחבר: