מידע סביבתי - אחריות תאגידית סביבתית - 2015

נתונים על אחריות תאגידית של מפעלים המדווחים למרשם הפליטות.

הנתונים כוללים דירוג במדד מעלה, תקן ISO 14001, תקן ת"א 10000:2013 ודוחות אחריות תאגידית שמתפרסמים בהתאם ל- Global Reporting Initiative.

נושא: