מידע סביבתי - פסקי דין כנגד חברות המדווחות למרשם הפליטות 2013-2015

רשימת פסקי דין כנגד חברות המדווחות למרשם הפליטות 2013-2015.

המידע עובד מתוך מידע שהועבר מהמשרד להגנת הסביבה בעקבות בקשת חופש מידע.

נושא: 
תאריך: