מידע סביבתי - פסקי דין 2014

רשימת פסקי דין שנתנו בתיקי עבירות סביבתיות. המידע הועבר מהמשרד להגנת הסביבה בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה הקליניקה.

נושא: 
תאריך: