מידע סביבתי - אטימות מכלי דלק ונקודות ציון תחנות - 2014

המידע עובד ממידע שהתקבל מהמשרד להגנת הסביבה בעקבות בקשת חופש מידע.

נושא: 
תאריך: