מידע סביבתי - קידוחים לאיתור זיהומי דלק 2012-2015

רשימת קידוחים שבוצעו על ידי רשות המים לאיתור זיהומי דלק. המידע הועבר בעקבות בקשת חופש מידע שהגישה הקליניקה.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: