כנס - מי דואג למים שאנו שותים? רגולציית איכות מי שתייה.

נושא הפרויקט: 
אנרגיה ומים
שנה אקדמית: 
2016-2017
מידע נוסף: 

שותפים: הקליניקה לרגלוציה סביבתית, משרד עורכי דין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, ארגון רופאי בריאות הציבור, תאגיד המים שרונים, איגוד תאגידי המים והביוב בישראל, ופורום מנכ"לי תאגידי המים.

---

מוצרפות המצגות שהועברו בכנס. תודה רבה לכל הדוברים והדוברות, המשתתפים והמשתתפות על הכנס!

---

הכנס יתקיים בתאריך 16.11, בשעות 8:30 עד 14:00 בעלות של 200 ש"ח וכולל ארוחת צהרים. מיקום: אוניברסיטת בר אילן, בניין ננוטכנולוגיה, בקומת הכניסה. מפת הקמפוס (קובץ PDF).

לפרטים נוספים בטלפון  03-5318814 או בדוא"ל environmental.law@biu.ac.il.

להרשמה ותשלום אישיים - נא למלא את הטופס המצורף.

להרשמה ותשלום דרך ארגון:

יש לשלוח המחאה או התחייבות מטעם גזברות הארגון (ראו נוסח מצורף).

המחאות הן לפקודת אוניברסיטת בר אילן.  יש לשלוח לכתובת - אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 5290002 - לידי עו"ד יותם שלמה, הקליניקה לרגולציה סביבתית, הפקולה למשפטים.

 

פירסומים: