נוסח להתחייבות לתשלום

לצורך תשלום על ידי ארגון יש לשלוח התחייבות לתשלום מטעם גזברות הארגון בנוסח המצורף לכתובת environmental.law@biu.ac.il.

נושא: 
מחבר: