תכניית הכנס: מי דואג למים שאנו שותים? רגולציית איכות מי שתייה. תשע"ז.

נושא: