עופר כרמי - אתגרי הבטחת איכות מים בתאגיד הגיחון, כנס רגולציית איכות מים

הרצאתו של מר ד"ר עופר כרמי שהועברה בכנס רגולציית איכות מי השתייה בישראל, נובמבר 2016.

נושא: 
תאריך: