גידי פרישטיק - האחריות על איכות המים בישראל - כנס איכות המים בישראל 2016

הרצאתו של עו"ד גידי פרישטיק שהועברה בכנס רגולציית איכות מי השתייה בישראל, נובמבר 2016.

נושא: 
תאריך: