יותם שלמה - הנגשת מידע על איכות המים לציבור - כנס רגולציית איכות מים בישראל 2016

הרצאתו של עו"ד יותם שלמה שהועברה בכנס רגולציית איכות מי השתייה בישראל, נובמבר 2016.

נושא: 
תאריך: