אורן פרז - זהירות מונעת: זהום רמת השרון, כנס רגולציית איכות מים בישראל, 2016

הרצאתו של פרופ' אורן פרז שהועברה בכנס רגולציית איכות מי השתייה בישראל, נובמבר 2016.

נושא: 
תאריך: