חוות דעת בעניין הכרזת "שטח מוגן" והזכות לקניין - גבעות הכורכר