תכנון ובנייה: קרית גת - תגובה לעתירה בעניין תחנת הכוח

אנו מייצגים תושבים שהתנגדו להקמת התחנה במקום הנוכחי בניגוד להגיון התכנוני ולעקרונות של צדק סביבתי ולכן תומכי בעתירה.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: