תכנון ובנייה: תכנית מספר ג/ 11488 אתר סילוק פסולת - תאנים

פנייה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון לסגירת אתר תאנים.

נושא: 
תאריך: 
מחבר: