תכנון ובנייה, אשדוד -"הקיוסק" - ערר למועצה הארצית

ערר על החלטת הועדה לשמירת הסביבה החופית, לאשר את התוכנית מס' 603-0165803 : חוף רובע א' אשדוד, בשם הפורום לאיכות הסביבה באשדוד. 

נושא: 
תאריך: 
מחבר: