צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), תשנ"ז-1997

מעודכן נכון ל-30.11.2017. פורסם בנבו.

נושא: 
מחבר: