בריאות הציבור - נייר עמדה בנושא מניעת העסקה פוגענית

מניעת העסקה פוגענית – היבטים של מפגעים סביבתיים בסביבת העבודה

נייר עמדה בדבר הצורך בשינוי חקיקתי

כתב: אלעד מתן, הקליניקה לרגולציה סביבתית, בר אילן

נושא: 
תאריך: 
מחבר: