פנייה לוועדת הפנים והגנת הסביבה - התנגדות להוספת שיקולי עידוד הפעילות הכלכלית בחוק רישוי עסקים

במסגרת הצעת חוק לתיקון חוק רישוי עסקים הוצא להנחות את השרים והרגולטורים לשקול שיקולים לעידוד הפעילות הכלכלית בחוק רישוי עסקים. שיקול כזה עלול לפגוע באיזונים הפנימיים של החוק ויצור מצב בו שיקולים פיננסיים באים על חשבון שיקולים של הגנה על הסביבה ובריאות הציבור - ובכך לפגוע בעיקרון הפיתוח בר קיימא והמזהם ישלם.

בעקבות פנייה של הפורום לשמירה על החופים בישראל שלחנו לוועדת הפנים והגנת הסביבה מכתב בעניין. 

נושא: 
תאריך: 
מחבר: