תכנון ובנייה, אשדוד - חוף לידו

התנגדות וערר על הקמת בניין מגורים ומלון בתחום הסביבה החופית באשדוד.

נושא: 
תאריך: